Cena montažnih kuća

U okviru naše ponude možete izabrati jednu od dve varijante ili kreirati novu u skladu sa Vašim potrebama!


CENA MONTAŽNE KUĆE VARIJANTA 1 (BEZ ZANATSKIH RADOVA)


CENA 330-400 Eura po kvadratnom metru u zavisnosti od izabrane kuće.

U cenu je uračunato:

CENA MONTAŽNE KUĆE VARIJANTA 2 (KLJUČ U RUKE)


CENA 570-650 Eura po kvadratnom metru u zavisnosti od izabrane kuće.

SADRŽI SVE IZ VARIJANTE 1 I UZ TO JOŠ:

CENA MONTAŽNE KUĆE VARIJANTA 3 (VAŠ IZBOR)


Svaku vašu varijantu realizujemo.