Montažna kuća Sara 122

POVRŠINA OSNOVE PLOČE 122,8 m2

KORISNA NETO POVRŠINA 119,18 m2