Tehnični opis montažne hiše Slovenija

Prerez stene za Slovenijo

Prerez zidu Slovenije

1. SPLOŠNI PODATKI
Projektiranje je bila izvedeno v modularnem sistemu z velikostjo modula 120 cm in uporabo montažnih malih panelnih elementov proizvajalca Ivanjica.
Poskrbljeno je bilo, da objekt ustreza veljavnim predpisom, funkcionalnosti in klimatskim pogojem cone III.
Predpostavljen je ravninski teren z značilnostmi tal kategorije III

2. GRADBENA DELA:
Po zakoličbi objekta na dani lokaciji se teren očisti in vkoplje humus v sloju d=15 cm, nato se izkopljejo kanali za temeljne pasove. Temeljni pasovi so fundirani na globini 80 cm od kote terena, izdelani so iz zbitega betona MB15 debeline 35 cm, pod katerega je predhodno vložen tampon iz zbitega gramoza d=10 cm. Stene cokla so izvedene preko temeljnih trakov iz polnjenega betona MB20 v dvostranskem opažu in zaključene z armiranobetonskimi cerklaži. Debelina zidov je 25 cm, višina pa 45 cm od ravni pločnika. Med stenami cokla se nasuje in zbija zemlja po plasteh do zahtevane zbitosti in višine. Preko zbite zemlje med stenami cokla se položi gramozni tampon ad=10cm, ki služi kot podlaga za betonsko talno ploščo. Betonska plošča je iz zbitega betona MB 20 d=10 cm. Preko sten podzidka in medetažnih plošč se izvede hidroizolacija z vročim nanosom bitumna in ter papirja v slojih 2+1 ali kondor v dveh fazah. V prvi fazi (pred montažo objekta) se izvede hidroizolacija v pasovih širine 50 cm, v drugi fazi (po montaži objekta) pa na preostali površini.
Okoli objekta se izvedejo pločniki širine 80 cm d=10 cm iz zgoščenega betona MB20, s sočasno izvedbo cementnega estriha in dilatacijskih reg, ki se zapolnijo s peskom in bitumnom. Pod pločnik se položi tampon gramoza d=10 cm.

2.1. OSTALA GRADBENA DELA:
Preko talne hidroizolacije je vgrajena toplotna izolacija tlakov iz stirodura d=10 cm in PVC folije. Preko folije se izvede armirani cementni estrih d=5 cm, ki služi kot podlaga za laminatne in keramične pode. Pri keramičnih tlakih se estrih izvede sočasno s polaganjem keramičnih ploščic. Estrih je armiran z armaturno mrežo Q131,

2.1. OSTALA GRADBENA DELA:
3. MONTAŽNA DELA:
3.1. STENSKI ELEMENTI:
Stenske elemente izdelamo v delavnici po projektu in dostavimo na gradbišče. Elementi so izdelani v modularnih dimenzijah 120x260 cm in 6x260 cm in so lahko zunanji ali notranji, polni ali z vgrajenimi okni in vrati, odvisno od mesta v sklopu objekta.

Konstrukcija elementa je lesen okvir d=120 mm obojestransko oblečen z OSB-III ploščo d=10 mm. Med oblogami je v lesen okvir vložena stisnjena mineralna volna d=120 mm in PVC folija. Pri notranjih konstrukcijah je lesen okvir d=80 mm, ki je obojestransko obložen z OSB III ploščami d=10 mm, v lesen okvir je vložena stisnjena mineralna volna d=50 mm.
Po montaži objekta so fasadne stene obložene z oblogo "Isoterm" d=80 mm, notranje stene pa obložene z mavčno-kartonskimi ploščami d=12,5 mm. Elementi za sanitarne prostore in deli kuhinje so obloženi z vodoodpornimi mavčno-kartonskimi ploščami d= 12,5 mm. Polnilo in fugirni trak sta priložena končnim notranjim oblogam. Pritrjevanje oblog se izvaja z ustreznimi objemkami in žeblji. Montaža elementov in povezovanje v eno celoto se izvede s pomočjo lesenih temeljev, vencev in letvic, ki se vstavijo v predhodno izdelane utore. Temelji so predhodno premazani z bitulitom in sidrani na stene cokla. Pri izdelavi elementov so vgrajene plastične gibljive cevi in
doze za razdelilne elektroinštalacije.

3.2. STAVBNO POHIŠTVO:
Zunanje pohištvo je nemško šestkomorno z o-roplast profilom in ustreznim roto okovjem. Izbira in dimenzioniranje odprtine je izvedeno glede na zahteve prostorov, v sklopu katerih se vgrajuje, v vsem po projektu
.
Okna in vrata vgradimo v stenske elemente na gradbišču po montaži, torej prekrivanju objekta. Okna so enojna, enokrilna in dvokrilna-panoramska.

Notranja enokrilna vrata so z dvema ploščama, polna in dvokrilna zastekljena.

Vhodna vrata so zavarovana z varnostno ključavnico - z vložkom, ostala vrata pa z navadnimi ključavnicami.

3.3. STREŠNI ELEMENTI:
Strešna konstrukcija je izdelana iz rešetkastih strešnih nosilcev z naklonom 25°. Strešni nosilci so izdelani iz suhega smrekovega lesa razreda I/II, v vseh pogledih po statičnem izračunu. Montaža nosilcev je izvedena preko stenske konstrukcije na modularni razdalji in sidrana z ustreznimi kovinskimi profili. Strešni nosilci so med seboj povezani z deskastim opažem d=24 mm v strešnih ploskvah, stropnimi letvami v stropnih ploskvah in vertikalnimi spojkami, tako da je dosežena prostorska stabilnost strehe in objekta. Preko deščanega opaža se položi ter papir, vzdolžne in prečne letve 24/48 mm, tako da se pod kritino dobi prezračevanje. Strešna kritina je izdelana s strešniki M222 proizvajalca "Polet" Novi Bečej.
Strešni venci so obšiti s skobljano desko d=2o mm, napušč pa z ALU opažem preko letvic 4o/48 mm.

3.4. STROPNA KONSTRUKCIJA:
Stropna konstrukcija je sestavljena iz mreže, izolacije, parne zapore in stropne obloge. Pod spodnje pasove strešnih vezi se položi rešetka iz letvic preseka 48/40 mm, preko katere se namesti parna zapora iz PVC folije in stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč d=9,5 mm. Toplotna izolacija iz stisnjene mineralne volne d=150 mm je položena preko rešetke in stropne obloge med pasove strešnih pritrdilnih elementov. Rešetka in stropna obloga sta pritrjeni z ustreznimi žeblji. Stropna obloga je opremljena s polnilom in trakovi za obdelavo spojev.

3.5. OSTALI ELEMENTI:
Vsi stebri, nosilci in ograje so izdelani iz kakovostnega, skobljanega lesa po projektu.

4. ZAKLJUČNA DELA:
4.1. ZASTEKLITEV
Zasteklitev oken z nizkoemisijskim steklom d=4+16+4 mm.
In notranje ravno prozorno steklo d=4 mm.

4.2. KLEPARSKA DELA
Na objektu so nameščeni žlebovi standardnega preseka z ustreznim številom odtočnih cevi. Žlebovi so izdelani iz aluminijaste pločevine d=0,70 mm v barvi. Obšivanje strešne kaskade, dimnikov, kalkanskih vencev (vetrnih oblog) in solbank z ALU pločevino d=0,70 mm v barvi.

4.3. TALNE OBLOGE:
Tla so iz laminata s folijo in letvicami ob steni ali pa so tla iz glaziranih keramičnih ploščic s fugiranjem, odvisno od namembnosti prostora.
Ob vhodu so tla iz glaziranih keramičnih ploščic.

4.4. NOTRANJA OBDELAVA:
Stropi se barvajo z belo poldisperzijsko barvo s predhodno obdelavo stikov mavčnih plošč s polnilom, bandažnim trakom in gladilno maso. Notranje stene so obdelane s poldisperzijskimi barvami s potrebnimi pripravljalnimi deli kot pri stropu. Obdelava stropa in notranjih sten kleti se izvede s poldisperzijsko barvo s potrebnimi pripravljalnimi deli. Vse stavbno pohištvo se barva s sandolinom. Vse notranje površine so obdelane v dveh slojih. Izbor tonov za obdelavo vseh površin opravi nadzorni organ ali projektant pred odpremo potrebnih materialov na gradbišče. Stene kopalnice so do stropa obložene s keramičnimi ploščicami domače proizvodnje

4.5. ZUNANJA OBDELAVA:
Obdelava zunanjih površin iz izoterma je izvedena z akrilno fasado, vidne lesene površine pa so pobarvane s sandolinom. Stene podzidka so pobarvane s fasadno barvo, stene podzidka pa je prepovedano nasipati z zemljo, prodom, betonom ali drugo vrsto tampona več kot 30 cm nad višino gotovih tal.

5. INŠTALACIJSKA DELA:
Projekt predvideva vgradnjo vodovoda in kanalizacije ter elektroinštalacij, ki so obdelane v ločenih delih glavnega projekta.

Opomba:

Morebitne spremembe projekta, ki vplivajo na konstrukcijo objekta, so možne le v dogovoru s projektantom. Glede na podane spremembe se spreminja cena posameznih ali kompletnih del.